Unit 'bullet' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Variables][Index] [#amunits]

Index of all identifiers in unit 'bullet'

B  C  F  O  P  R  S  T 

B

BulletBase BULLETNAME

C

CloseEngine

F

LongInt

O

ObtainInfo OTERR_UnknownGlyph OT_MAXAVAILSIZES OT_SpaceFactor
ObtainInfoA OTERR_UnknownTag OT_OTagList OT_SpaceWidth
OpenEngine OT_Family OT_OTagPath OT_Spec
OT_AvailSizes OT_FileIdent OT_PointHeight OT_Spec1
OT_BIName OT_GlyphCode OT_PointSize OT_SpecCount
OT_BName OT_GlyphCode2 OT_RotateCos OTS_SemiBold
OT_DesignKernPair OT_GlyphMap OT_RotateSin OTS_SemiLight
OT_DeviceDPI OT_GlyphWidth OTS_Black OT_StemWeight
OT_DotSize OTH_Compressed OTS_Bold OTS_Thin
OTE_Bullet OTH_Condensed OTS_Book OT_StrikeThrough
OT_EmboldenX OTH_Expanded OTS_DemiBold OTSUFFIX
OT_EmboldenY OTH_ExtraCompressed OTS_DemiLight OTS_UltraBlack
OT_Engine OTH_ExtraExpanded OT_SerifFlag OTS_UltraThin
OTERR_BadData OTH_Normal OT_SetFactor OTS_Upright
OTERR_BadFace OT_HorizStyle OTS_ExtraBlack OT_SymbolSet
OTERR_BadGlyph OTH_SemiExpanded OTS_ExtraBold OT_TextKernPair
OTERR_BadTag OTH_UltraCompressed OTS_ExtraLight OTUL_Broken
OTERR_Failure OT_IName OTS_ExtraThin OTUL_DoubleSolid
OTERR_NoFace OT_Indirect OT_ShearCos OTUL_None
OTERR_NoGlyph OT_InhibitAlgoStyle OT_ShearSin OTUL_Solid
OTERR_NoMemory OT_IsFixed OTS_Italic OT_UnderLined
OTERR_NoRotate OT_Level0 OT_SlantStyle OT_WidthList
OTERR_NoShear OT_Level1 OTS_LeftItalic OT_YSizeFactor
OTERR_Success OT_Level2 OTS_Light OUTL_DoubleBroken
OTERR_TooSmall OT_Level3 OTS_Medium

P

pGlyphEngine pGlyphMap pGlyphWidthEntry

R

ReleaseInfo ReleaseInfoA

S

SetInfo SetInfoA

T

tGlyphEngine tGlyphMap tGlyphWidthEntry

Documentation generated on: 2021-07-30