Unit 'XADMASTER' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Variables][Index] [#amunits]

Reference for unit 'XADMASTER': Constants

CHARSET_AMIGA

CHARSET_ASCII

CHARSET_ATARI_ST

CHARSET_ATARI_ST_US

CHARSET_C64

CHARSET_CODEPAGE_1252

CHARSET_CODEPAGE_437

CHARSET_HOST

CHARSET_ISO_8859_1

CHARSET_ISO_8859_15

CHARSET_MACOS

CHARSET_MSDOS

CHARSET_PETSCII_C64_LC

CHARSET_UNICODE_UCS2_BIGENDIAN

CHARSET_UNICODE_UCS2_HOST

CHARSET_UNICODE_UCS2_LITTLEENDIAN

CHARSET_UNICODE_UTF8

CHARSET_WINDOWS

XADAC_COPY

XADAC_INPUTSEEK

XADAC_OUTPUTSEEK

XADAC_READ

XADAC_WRITE

XADAIB_CRYPTED

XADAIB_DISKARCHIVE

XADAIB_DISKIMAGE

XADAIB_FILEARCHIVE

XADAIB_FILECORRUPT

XADAIB_FORMAT

XADAIB_IGNOREGEOMETRY

XADAIB_MAKEDIRECTORY

XADAIB_NOEMPTYERROR

XADAIB_NOKILLPARTIAL

XADAIB_ONLYIN

XADAIB_ONLYOUT

XADAIB_OVERWRITE

XADAIB_USESECTORLABELS

XADAIB_VERIFY

XADAIF_CRYPTED

XADAIF_DISKARCHIVE

XADAIF_DISKIMAGE

XADAIF_FILEARCHIVE

XADAIF_FILECORRUPT

XADAIF_FORMAT

XADAIF_IGNOREGEOMETRY

XADAIF_MAKEDIRECTORY

XADAIF_NOEMPTYERROR

XADAIF_NOKILLPARTIAL

XADAIF_ONLYIN

XADAIF_ONLYOUT

XADAIF_OVERWRITE

XADAIF_USESECTORLABELS

XADAIF_VERIFY

XADBIB_CLEARED

XADBIB_UNUSED

XADBIF_CLEARED

XADBIF_UNUSED

XADCBM8BITTYPE_BASIC

XADCBM8BITTYPE_CBM

XADCBM8BITTYPE_DATA

XADCBM8BITTYPE_FIXED

XADCBM8BITTYPE_PRG

XADCBM8BITTYPE_REL

XADCBM8BITTYPE_SEQ

XADCBM8BITTYPE_SEQDATA

XADCBM8BITTYPE_UNKNOWN

XADCBM8BITTYPE_USR

XADCB_ADDRESSCRUNCHER

XADCB_DATACRUNCHER

XADCB_DISKARCHIVER

XADCB_EXECRUNCHER

XADCB_EXTERN

XADCB_FILEARCHIVER

XADCB_FILESYSTEM

XADCB_FREEDISKINFO

XADCB_FREEFILEINFO

XADCB_FREESKIPINFO

XADCB_FREESPECIALINFO

XADCB_FREETEXTINFO

XADCB_FREETEXTINFOTEXT

XADCB_FREEXADSTRINGS

XADCB_LINKER

XADCB_NOCHECKSIZE

XADCF_ADDRESSCRUNCHER

XADCF_DATACRUNCHER

XADCF_DISKARCHIVER

XADCF_EXECRUNCHER

XADCF_EXTERN

XADCF_FILEARCHIVER

XADCF_FILESYSTEM

XADCF_FREEDISKINFO

XADCF_FREEFILEINFO

XADCF_FREESKIPINFO

XADCF_FREESPECIALINFO

XADCF_FREETEXTINFO

XADCF_FREETEXTINFOTEXT

XADCF_FREEXADSTRINGS

XADCF_LINKER

XADCF_NOCHECKSIZE

XADCID_ACE

XADCID_ACEEXE

XADCID_AMIGAPLUSUNPACK

XADCID_AMIPACK

XADCID_ARC

XADCID_ARJ

XADCID_ARJEXE

XADCID_COMPDISK

XADCID_COMPRESS

XADCID_CPIO

XADCID_CRUNCHDISK

XADCID_DCS

XADCID_DMS

XADCID_DMSSFX

XADCID_FSAMIGA

XADCID_FSFAT

XADCID_FSSANITYOS

XADCID_GDC

XADCID_GZIP

XADCID_GZIPSFX

XADCID_HA

XADCID_LHA

XADCID_LHAC64SFX

XADCID_LHAEXE

XADCID_LHASFX

XADCID_LHF

XADCID_LHPAK

XADCID_LHSFX

XADCID_LHWARP

XADCID_LZX

XADCID_MACBINARY

XADCID_MDC

XADCID_MXMSIMPLEARC

XADCID_PACKDEV

XADCID_PACKDISK

XADCID_PACKIT

XADCID_PCOMPARC

XADCID_SAVAGECOMPRESSOR

XADCID_SDSSFX

XADCID_SHRINK

XADCID_SIT

XADCID_SIT5

XADCID_SIT5EXE

XADCID_SOMNI

XADCID_SPACK

XADCID_SPACKSFX

XADCID_SQ

XADCID_SUPERDUPER3

XADCID_TAR

XADCID_WARP

XADCID_WINZIPEXE

XADCID_XDISK

XADCID_XMASH

XADCID_XPKARCHIVE

XADCID_ZIP

XADCID_ZIPEXE

XADCID_ZOO

XADCID_ZOOM

XADCID_ZOOM5

XADCLIENT_VERSION

XADCRC16_ID1

XADCRC32_ID1

XADDAY_FRIDAY

XADDAY_MONDAY

XADDAY_SATURDAY

XADDAY_SUNDAY

XADDAY_THURSDAY

XADDAY_TUESDAY

XADDAY_WEDNESDAY

XADDIB_CRYPTED

XADDIB_ENTRYMAYCHANGE

XADDIB_EXTRACTONBUILD

XADDIB_GUESSCYLINDERS

XADDIB_GUESSCYLSECTORS

XADDIB_GUESSHEADS

XADDIB_GUESSHIGHCYL

XADDIB_GUESSLOWCYL

XADDIB_GUESSSECTORSIZE

XADDIB_GUESSTOTALSECTORS

XADDIB_GUESSTRACKSECTORS

XADDIB_NOCYLINDERS

XADDIB_NOCYLSECTORS

XADDIB_NOHEADS

XADDIB_NOHIGHCYL

XADDIB_NOLOWCYL

XADDIB_NOTRACKSECTORS

XADDIB_SECTORLABELS

XADDIB_SEEKDATAPOS

XADDIF_CRYPTED

XADDIF_ENTRYMAYCHANGE

XADDIF_EXTRACTONBUILD

XADDIF_GUESSCYLINDERS

XADDIF_GUESSCYLSECTORS

XADDIF_GUESSHEADS

XADDIF_GUESSHIGHCYL

XADDIF_GUESSLOWCYL

XADDIF_GUESSSECTORSIZE

XADDIF_GUESSTOTALSECTORS

XADDIF_GUESSTRACKSECTORS

XADDIF_NOCYLINDERS

XADDIF_NOCYLSECTORS

XADDIF_NOHEADS

XADDIF_NOHIGHCYL

XADDIF_NOLOWCYL

XADDIF_NOTRACKSECTORS

XADDIF_SECTORLABELS

XADDIF_SEEKDATAPOS

XADERR_BADPARAMS

XADERR_BREAK

XADERR_CHECKSUM

XADERR_DATAFORMAT

XADERR_DECRUNCH

XADERR_EMPTY

XADERR_ENCODING

XADERR_FILEDIR

XADERR_FILEEXISTS

XADERR_FILESYSTEM

XADERR_FILETYPE

XADERR_GEOMETRY

XADERR_ILLEGALDATA

XADERR_INPUT

XADERR_MAKEDIR

XADERR_NOMEMORY

XADERR_NOTSUPPORTED

XADERR_OK

XADERR_OPENFILE

XADERR_OUTPUT

XADERR_PASSWORD

XADERR_RESOURCE

XADERR_SHORTBUFFER

XADERR_SKIP

XADERR_UNKNOWN

XADERR_VERIFY

XADFIB_CRYPTED

XADFIB_DELETED

XADFIB_DIRECTORY

XADFIB_DOSPROTECTION

XADFIB_ENDOFGROUP

XADFIB_ENTRYMAYCHANGE

XADFIB_EXTRACTONBUILD

XADFIB_GROUPED

XADFIB_INFOTEXT

XADFIB_LINK

XADFIB_MACDATA

XADFIB_MACRESOURCE

XADFIB_NODATE

XADFIB_NOFILENAME

XADFIB_NOUNCRUNCHSIZE

XADFIB_PARTIALFILE

XADFIB_SEEKDATAPOS

XADFIB_UNIXPROTECTION

XADFIB_XADSTRCOMMENT

XADFIB_XADSTRFILENAME

XADFIB_XADSTRLINKNAME

XADFIF_CRYPTED

XADFIF_DELETED

XADFIF_DIRECTORY

XADFIF_DOSPROTECTION

XADFIF_ENDOFGROUP

XADFIF_ENTRYMAYCHANGE

XADFIF_EXTRACTONBUILD

XADFIF_GROUPED

XADFIF_INFOTEXT

XADFIF_LINK

XADFIF_MACDATA

XADFIF_MACRESOURCE

XADFIF_NODATE

XADFIF_NOFILENAME

XADFIF_NOUNCRUNCHSIZE

XADFIF_PARTIALFILE

XADFIF_SEEKDATAPOS

XADFIF_UNIXPROTECTION

XADFIF_XADSTRCOMMENT

XADFIF_XADSTRFILENAME

XADFIF_XADSTRLINKNAME

XADFILETYPE_AMIGAADDRESS

XADFILETYPE_AMIGAEXECRUNCHER

XADFILETYPE_AMIGAEXELINKER

XADFILETYPE_AMIGATEXTLINKER

XADFILETYPE_DATACRUNCHER

XADFILETYPE_MSDOSEXECRUNCHER

XADFILETYPE_TEXTLINKER

XADFILETYPE_UNIXBLOCKDEVICE

XADFILETYPE_UNIXCHARDEVICE

XADFILETYPE_UNIXFIFO

XADFILETYPE_UNIXSOCKET

XADFOREMAN_ID

XADFOREMAN_SECURITY

XADFOREMAN_VERSION

XADHC_ABORT

XADHC_FREE

XADHC_FULLSIZE

XADHC_IMAGEINFO

XADHC_INIT

XADHC_READ

XADHC_SEEK

XADHC_WRITE

XADMASTERNAME

XADNAME

XADOBJ_ARCHIVEINFO

XADOBJ_DEVICEINFO

XADOBJ_DISKINFO

XADOBJ_FILEINFO

XADOBJ_HOOKPARAM

XADOBJ_IMAGEINFO

XADOBJ_MEMBLOCK

XADOBJ_PROGRESSINFO

XADOBJ_SKIPINFO

XADOBJ_SPECIAL

XADOBJ_SPLITFILE

XADOBJ_STRING

XADOBJ_TEXTINFO

XADPIB_IGNOREGEOMETRY

XADPIB_ISDIRECTORY

XADPIB_MAKEDIRECTORY

XADPIB_OK

XADPIB_OVERWRITE

XADPIB_RENAME

XADPIB_SKIP

XADPIF_IGNOREGEOMETRY

XADPIF_ISDIRECTORY

XADPIF_MAKEDIRECTORY

XADPIF_OK

XADPIF_OVERWRITE

XADPIF_RENAME

XADPIF_SKIP

XADPMODE_ASK

XADPMODE_END

XADPMODE_ERROR

XADPMODE_GETINFOEND

XADPMODE_NEWENTRY

XADPMODE_PROGRESS

XADSPECIALTYPE_AMIGAADDRESS

XADSPECIALTYPE_CBM8BIT

XADSPECIALTYPE_UNIXDEVICE

XADTIB_BANNER

XADTIB_CRYPTED

XADTIB_FILEDIZ

XADTIF_BANNER

XADTIF_CRYPTED

XADTIF_FILEDIZ

XAD_ADDPATHSEPERATOR

XAD_ARCHIVEINFO

XAD_CHARACTERSET

XAD_CRC16ID

XAD_CRC32ID

XAD_CSTRING

XAD_DATEAMIGA

XAD_DATECLOCKDATA

XAD_DATECPM

XAD_DATECPM2

XAD_DATECURRENTTIME

XAD_DATEDATESTAMP

XAD_DATEISO9660

XAD_DATEMAC

XAD_DATEMSDOS

XAD_DATEUNIX

XAD_DATEXADDATE

XAD_ENTRYNUMBER

XAD_ERRORCODE

XAD_FORMAT

XAD_GETCRC16

XAD_GETCRC32

XAD_GETDATEAMIGA

XAD_GETDATECLOCKDATA

XAD_GETDATECPM

XAD_GETDATECPM2

XAD_GETDATEDATESTAMP

XAD_GETDATEISO9660

XAD_GETDATEMAC

XAD_GETDATEMSDOS

XAD_GETDATEUNIX

XAD_GETDATEXADDATE

XAD_GETPROTAMIGA

XAD_GETPROTFILEINFO

XAD_GETPROTMSDOS

XAD_GETPROTUNIX

XAD_HIGHCYLINDER

XAD_IGNOREFLAGS

XAD_IGNOREGEOMETRY

XAD_INDEVICE

XAD_INDISKARCHIVE

XAD_INFILEHANDLE

XAD_INFILENAME

XAD_INHOOK

XAD_INMEMORY

XAD_INSERTDIRSFIRST

XAD_INSIZE

XAD_INSPLITTED

XAD_INXADSTREAM

XAD_LOWCYLINDER

XAD_MAKEDIRECTORY

XAD_MAKEGMTDATE

XAD_MAKELOCALDATE

XAD_MASKCHARACTERS

XAD_MASKINGCHAR

XAD_NOEMPTYERROR

XAD_NOEXTERN

XAD_NOKILLPARTIAL

XAD_NOLEADINGPATH

XAD_NOTRAILINGPATH

XAD_OBJBLOCKENTRIES

XAD_OBJCOMMENTSIZE

XAD_OBJNAMESIZE

XAD_OBJPRIVINFOSIZE

XAD_ONLYFLAGS

XAD_OUTDEVICE

XAD_OUTFILEHANDLE

XAD_OUTFILENAME

XAD_OUTHOOK

XAD_OUTMEMORY

XAD_OUTSIZE

XAD_OUTXADSTREAM

XAD_OVERWRITE

XAD_PASSWORD

XAD_PATHSEPERATOR

XAD_PROGRESSHOOK

XAD_PROTAMIGA

XAD_PROTFILEINFO

XAD_PROTMSDOS

XAD_PROTUNIX

XAD_PSTRING

XAD_REQUIREDBUFFERSIZE

XAD_SECTORLABELS

XAD_SETINPOS

XAD_STARTCLIENT

XAD_STRINGSIZE

XAD_USESECTORLABELS

XAD_USESKIPINFO

XAD_VERIFY

XAD_WASERROR

XAD_XADSTRING


Documentation generated on: 2021-07-30