Unit 'XADMASTER' Package
[Overview][Constants][Types][Procedures and functions][Variables][Index] [#amunits]

Index of all identifiers in unit 'XADMASTER'

C  P  T  X 

C

CHARSET_AMIGA CHARSET_CODEPAGE_1252 CHARSET_MACOS CHARSET_UNICODE_UCS2_LITTLEENDIAN
CHARSET_ASCII CHARSET_CODEPAGE_437 CHARSET_MSDOS CHARSET_UNICODE_UTF8
CHARSET_ATARI_ST CHARSET_HOST CHARSET_PETSCII_C64_LC CHARSET_WINDOWS
CHARSET_ATARI_ST_US CHARSET_ISO_8859_1 CHARSET_UNICODE_UCS2_BIGENDIAN
CHARSET_C64 CHARSET_ISO_8859_15 CHARSET_UNICODE_UCS2_HOST

P

PxadArchiveInfo PxadFileInfo PxadProgressInfo PxadSpecialUnixDevice
PxadClient PxadForeman PxadSkipInfo PxadSplitFile
PxadDate PxadHookParam PxadSpecial PxadTextInfo
PxadDeviceInfo PxadImageInfo PxadSpecialAmigaAddress
PxadDiskInfo PxadMasterBase PxadSpecialCBM8bit

T

txadArchiveInfo txadFileInfo txadProgressInfo txadSpecialUnixDevice
txadClient txadForeman txadSkipInfo txadSplitFile
txadDate txadHookParam txadSpecial txadTextInfo
txadDeviceInfo txadImageInfo txadSpecialAmigaAddress
txadDiskInfo txadMasterBase txadSpecialCBM8bit

X

XADAC_COPY XADCID_LHA XADERR_CHECKSUM XAD_GETPROTUNIX
XADAC_INPUTSEEK XADCID_LHAC64SFX XADERR_DATAFORMAT XADHC_ABORT
XADAC_OUTPUTSEEK XADCID_LHAEXE XADERR_DECRUNCH XADHC_FREE
XADAC_READ XADCID_LHASFX XADERR_EMPTY XADHC_FULLSIZE
XADAC_WRITE XADCID_LHF XADERR_ENCODING XADHC_IMAGEINFO
xadAddDiskEntry XADCID_LHPAK XADERR_FILEDIR XADHC_INIT
xadAddDiskEntryA XADCID_LHSFX XADERR_FILEEXISTS XADHC_READ
xadAddFileEntry XADCID_LHWARP XADERR_FILESYSTEM XADHC_SEEK
xadAddFileEntryA XADCID_LZX XADERR_FILETYPE XADHC_WRITE
XAD_ADDPATHSEPERATOR XADCID_MACBINARY XADERR_GEOMETRY XAD_HIGHCYLINDER
XADAIB_CRYPTED XADCID_MDC XADERR_ILLEGALDATA xadHookAccess
XADAIB_DISKARCHIVE XADCID_MXMSIMPLEARC XADERR_INPUT xadHookTagAccess
XADAIB_DISKIMAGE XADCID_PACKDEV XADERR_MAKEDIR xadHookTagAccessA
XADAIB_FILEARCHIVE XADCID_PACKDISK XADERR_NOMEMORY XAD_IGNOREFLAGS
XADAIB_FILECORRUPT XADCID_PACKIT XADERR_NOTSUPPORTED XAD_IGNOREGEOMETRY
XADAIB_FORMAT XADCID_PCOMPARC XADERR_OK XAD_INDEVICE
XADAIB_IGNOREGEOMETRY XADCID_SAVAGECOMPRESSOR XADERR_OPENFILE XAD_INDISKARCHIVE
XADAIB_MAKEDIRECTORY XADCID_SDSSFX XAD_ERRORCODE XAD_INFILEHANDLE
XADAIB_NOEMPTYERROR XADCID_SHRINK XADERR_OUTPUT XAD_INFILENAME
XADAIB_NOKILLPARTIAL XADCID_SIT XADERR_PASSWORD XAD_INHOOK
XADAIB_ONLYIN XADCID_SIT5 XADERR_RESOURCE XAD_INMEMORY
XADAIB_ONLYOUT XADCID_SIT5EXE XADERR_SHORTBUFFER XAD_INSERTDIRSFIRST
XADAIB_OVERWRITE XADCID_SOMNI XADERR_SKIP XAD_INSIZE
XADAIB_USESECTORLABELS XADCID_SPACK XADERR_UNKNOWN XAD_INSPLITTED
XADAIB_VERIFY XADCID_SPACKSFX XADERR_VERIFY XAD_INXADSTREAM
XADAIF_CRYPTED XADCID_SQ XADFIB_CRYPTED XAD_LOWCYLINDER
XADAIF_DISKARCHIVE XADCID_SUPERDUPER3 XADFIB_DELETED XAD_MAKEDIRECTORY
XADAIF_DISKIMAGE XADCID_TAR XADFIB_DIRECTORY XAD_MAKEGMTDATE
XADAIF_FILEARCHIVE XADCID_WARP XADFIB_DOSPROTECTION XAD_MAKELOCALDATE
XADAIF_FILECORRUPT XADCID_WINZIPEXE XADFIB_ENDOFGROUP XAD_MASKCHARACTERS
XADAIF_FORMAT XADCID_XDISK XADFIB_ENTRYMAYCHANGE XAD_MASKINGCHAR
XADAIF_IGNOREGEOMETRY XADCID_XMASH XADFIB_EXTRACTONBUILD xadMasterBase
XADAIF_MAKEDIRECTORY XADCID_XPKARCHIVE XADFIB_GROUPED XADMASTERNAME
XADAIF_NOEMPTYERROR XADCID_ZIP XADFIB_INFOTEXT XADNAME
XADAIF_NOKILLPARTIAL XADCID_ZIPEXE XADFIB_LINK XAD_NOEMPTYERROR
XADAIF_ONLYIN XADCID_ZOO XADFIB_MACDATA XAD_NOEXTERN
XADAIF_ONLYOUT XADCID_ZOOM XADFIB_MACRESOURCE XAD_NOKILLPARTIAL
XADAIF_OVERWRITE XADCID_ZOOM5 XADFIB_NODATE XAD_NOLEADINGPATH
XADAIF_USESECTORLABELS XADCLIENT_VERSION XADFIB_NOFILENAME XAD_NOTRAILINGPATH
XADAIF_VERIFY xadConvertDates XADFIB_NOUNCRUNCHSIZE XADOBJ_ARCHIVEINFO
xadAllocObject xadConvertDatesA XADFIB_PARTIALFILE XAD_OBJBLOCKENTRIES
xadAllocObjectA xadConvertName XADFIB_SEEKDATAPOS XAD_OBJCOMMENTSIZE
xadAllocVec xadConvertNameA XADFIB_UNIXPROTECTION XADOBJ_DEVICEINFO
XAD_ARCHIVEINFO xadConvertProtection XADFIB_XADSTRCOMMENT XADOBJ_DISKINFO
XADBIB_CLEARED xadConvertProtectionA XADFIB_XADSTRFILENAME XADOBJ_FILEINFO
XADBIB_UNUSED xadCopyMem XADFIB_XADSTRLINKNAME XADOBJ_HOOKPARAM
XADBIF_CLEARED XAD_CRC16ID XADFIF_CRYPTED XADOBJ_IMAGEINFO
XADBIF_UNUSED XADCRC16_ID1 XADFIF_DELETED XADOBJ_MEMBLOCK
xadCalcCRC16 XAD_CRC32ID XADFIF_DIRECTORY XAD_OBJNAMESIZE
xadCalcCRC32 XADCRC32_ID1 XADFIF_DOSPROTECTION XAD_OBJPRIVINFOSIZE
XADCB_ADDRESSCRUNCHER XAD_CSTRING XADFIF_ENDOFGROUP XADOBJ_PROGRESSINFO
XADCB_DATACRUNCHER XAD_DATEAMIGA XADFIF_ENTRYMAYCHANGE XADOBJ_SKIPINFO
XADCB_DISKARCHIVER XAD_DATECLOCKDATA XADFIF_EXTRACTONBUILD XADOBJ_SPECIAL
XADCB_EXECRUNCHER XAD_DATECPM XADFIF_GROUPED XADOBJ_SPLITFILE
XADCB_EXTERN XAD_DATECPM2 XADFIF_INFOTEXT XADOBJ_STRING
XADCB_FILEARCHIVER XAD_DATECURRENTTIME XADFIF_LINK XADOBJ_TEXTINFO
XADCB_FILESYSTEM XAD_DATEDATESTAMP XADFIF_MACDATA XAD_ONLYFLAGS
XADCB_FREEDISKINFO XAD_DATEISO9660 XADFIF_MACRESOURCE XAD_OUTDEVICE
XADCB_FREEFILEINFO XAD_DATEMAC XADFIF_NODATE XAD_OUTFILEHANDLE
XADCB_FREESKIPINFO XAD_DATEMSDOS XADFIF_NOFILENAME XAD_OUTFILENAME
XADCB_FREESPECIALINFO XAD_DATEUNIX XADFIF_NOUNCRUNCHSIZE XAD_OUTHOOK
XADCB_FREETEXTINFO XAD_DATEXADDATE XADFIF_PARTIALFILE XAD_OUTMEMORY
XADCB_FREETEXTINFOTEXT XADDAY_FRIDAY XADFIF_SEEKDATAPOS XAD_OUTSIZE
XADCB_FREEXADSTRINGS XADDAY_MONDAY XADFIF_UNIXPROTECTION XAD_OUTXADSTREAM
XADCB_LINKER XADDAY_SATURDAY XADFIF_XADSTRCOMMENT XAD_OVERWRITE
XADCBM8BITTYPE_BASIC XADDAY_SUNDAY XADFIF_XADSTRFILENAME XAD_PASSWORD
XADCBM8BITTYPE_CBM XADDAY_THURSDAY XADFIF_XADSTRLINKNAME XAD_PATHSEPERATOR
XADCBM8BITTYPE_DATA XADDAY_TUESDAY XADFILETYPE_AMIGAADDRESS XADPIB_IGNOREGEOMETRY
XADCBM8BITTYPE_FIXED XADDAY_WEDNESDAY XADFILETYPE_AMIGAEXECRUNCHER XADPIB_ISDIRECTORY
XADCBM8BITTYPE_PRG XADDIB_CRYPTED XADFILETYPE_AMIGAEXELINKER XADPIB_MAKEDIRECTORY
XADCBM8BITTYPE_REL XADDIB_ENTRYMAYCHANGE XADFILETYPE_AMIGATEXTLINKER XADPIB_OK
XADCBM8BITTYPE_SEQ XADDIB_EXTRACTONBUILD XADFILETYPE_DATACRUNCHER XADPIB_OVERWRITE
XADCBM8BITTYPE_SEQDATA XADDIB_GUESSCYLINDERS XADFILETYPE_MSDOSEXECRUNCHER XADPIB_RENAME
XADCBM8BITTYPE_UNKNOWN XADDIB_GUESSCYLSECTORS XADFILETYPE_TEXTLINKER XADPIB_SKIP
XADCBM8BITTYPE_USR XADDIB_GUESSHEADS XADFILETYPE_UNIXBLOCKDEVICE XADPIF_IGNOREGEOMETRY
XADCB_NOCHECKSIZE XADDIB_GUESSHIGHCYL XADFILETYPE_UNIXCHARDEVICE XADPIF_ISDIRECTORY
XADCF_ADDRESSCRUNCHER XADDIB_GUESSLOWCYL XADFILETYPE_UNIXFIFO XADPIF_MAKEDIRECTORY
XADCF_DATACRUNCHER XADDIB_GUESSSECTORSIZE XADFILETYPE_UNIXSOCKET XADPIF_OK
XADCF_DISKARCHIVER XADDIB_GUESSTOTALSECTORS xadFileUnArc XADPIF_OVERWRITE
XADCF_EXECRUNCHER XADDIB_GUESSTRACKSECTORS xadFileUnArcA XADPIF_RENAME
XADCF_EXTERN XADDIB_NOCYLINDERS XADFOREMAN_ID XADPIF_SKIP
XADCF_FILEARCHIVER XADDIB_NOCYLSECTORS XADFOREMAN_SECURITY XADPMODE_ASK
XADCF_FILESYSTEM XADDIB_NOHEADS XADFOREMAN_VERSION XADPMODE_END
XADCF_FREEDISKINFO XADDIB_NOHIGHCYL XAD_FORMAT XADPMODE_ERROR
XADCF_FREEFILEINFO XADDIB_NOLOWCYL xadFreeHookAccess XADPMODE_GETINFOEND
XADCF_FREESKIPINFO XADDIB_NOTRACKSECTORS xadFreeHookAccessA XADPMODE_NEWENTRY
XADCF_FREESPECIALINFO XADDIB_SECTORLABELS xadFreeInfo XADPMODE_PROGRESS
XADCF_FREETEXTINFO XADDIB_SEEKDATAPOS xadFreeObject XAD_PROGRESSHOOK
XADCF_FREETEXTINFOTEXT XADDIF_CRYPTED xadFreeObjectA XAD_PROTAMIGA
XADCF_FREEXADSTRINGS XADDIF_ENTRYMAYCHANGE xadGetClientInfo XAD_PROTFILEINFO
XADCF_LINKER XADDIF_EXTRACTONBUILD XAD_GETCRC16 XAD_PROTMSDOS
XADCF_NOCHECKSIZE XADDIF_GUESSCYLINDERS XAD_GETCRC32 XAD_PROTUNIX
XAD_CHARACTERSET XADDIF_GUESSCYLSECTORS XAD_GETDATEAMIGA XAD_PSTRING
XADCID_ACE XADDIF_GUESSHEADS XAD_GETDATECLOCKDATA xadRecogFile
XADCID_ACEEXE XADDIF_GUESSHIGHCYL XAD_GETDATECPM xadRecogFileA
XADCID_AMIGAPLUSUNPACK XADDIF_GUESSLOWCYL XAD_GETDATECPM2 XAD_REQUIREDBUFFERSIZE
XADCID_AMIPACK XADDIF_GUESSSECTORSIZE XAD_GETDATEDATESTAMP XAD_SECTORLABELS
XADCID_ARC XADDIF_GUESSTOTALSECTORS XAD_GETDATEISO9660 XAD_SETINPOS
XADCID_ARJ XADDIF_GUESSTRACKSECTORS XAD_GETDATEMAC XADSPECIALTYPE_AMIGAADDRESS
XADCID_ARJEXE XADDIF_NOCYLINDERS XAD_GETDATEMSDOS XADSPECIALTYPE_CBM8BIT
XADCID_COMPDISK XADDIF_NOCYLSECTORS XAD_GETDATEUNIX XADSPECIALTYPE_UNIXDEVICE
XADCID_COMPRESS XADDIF_NOHEADS XAD_GETDATEXADDATE XAD_STARTCLIENT
XADCID_CPIO XADDIF_NOHIGHCYL xadGetDiskInfo XAD_STRINGSIZE
XADCID_CRUNCHDISK XADDIF_NOLOWCYL xadGetDiskInfoA XADTIB_BANNER
XADCID_DCS XADDIF_NOTRACKSECTORS xadGetErrorText XADTIB_CRYPTED
XADCID_DMS XADDIF_SECTORLABELS xadGetFilename XADTIB_FILEDIZ
XADCID_DMSSFX XADDIF_SEEKDATAPOS xadGetFilenameA XADTIF_BANNER
XADCID_FSAMIGA xadDiskFileUnArc xadGetHookAccess XADTIF_CRYPTED
XADCID_FSFAT xadDiskFileUnArcA xadGetHookAccessA XADTIF_FILEDIZ
XADCID_FSSANITYOS xadDiskUnArc xadGetInfo XAD_USESECTORLABELS
XADCID_GDC xadDiskUnArcA xadGetInfoA XAD_USESKIPINFO
XADCID_GZIP XAD_ENTRYNUMBER XAD_GETPROTAMIGA XAD_VERIFY
XADCID_GZIPSFX XADERR_BADPARAMS XAD_GETPROTFILEINFO XAD_WASERROR
XADCID_HA XADERR_BREAK XAD_GETPROTMSDOS XAD_XADSTRING

Documentation generated on: 2021-07-30